Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Sødahl sine nettsteder. Fotograf Sødahl er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.fotografsodahl.com. Personopplysninger som behandles av Fotograf Sødahl samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes: • E-postadresse • Fornavn og etternavn. 
Hvordan informasjon innhentes?
Fotograf Sødahl samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Eksempel på skjema: • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post. Formålet med informasjonen som innhentes: For å kunne sende relevant informasjon. Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.fotografsodahl.com lagres i Fotograf Sødahls eget arkiv/mailsystem og Mailchimp ved påmelding til nyhetsbrev.
Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf Sødahl på fotografsodahl@hotmail.com.
Utlevering av informasjon til tredjepart? Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Sødahl kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Sødahl.
Samtykke: Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.
Rettigheter: Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Fotograf Sødahl ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. Kontaktinformasjon Fotograf Sødahl/ Siri Sødahl, fotografsodahl@hotmail.com.

Cookies - for å forstår bruken av nettstedet samles det inn informasjon om IP-adresse ved besøk av nettstedet.


Innsamling av kundedata

Fotograf Sødahl bruker egne kontrakter for å samle inn informasjon for å lage fakturaer, og for å vite hvilken type fotografering gjelder for kundene, og annen informasjon som er nødvendig for å opprettholde kundeforholdet.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse

  • Fornavn og etternavn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • Type oppdrag

  • Navn og alder på personer som skal fotograferes

Annen informasjon som blir lagret:

Kundens bestillinger lagres, for å holde statistikk over salg, og for å holde orden på hvilke type produkter som blir bestilt for framtidig bestillinger.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres på Fotograf Sødahl sine harddisker. Og blir tatt backup av eksterne harddisker.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Sødahl bruker underleverandører til å ta backup av filer og behandle informasjon.
Jottacloud, et norsk firma, brukes av Fotograf Sødahl.
Regnskapsprogram, Fiken.
Webgalleri, Pic-time.
Printlaboratorium ved produksjon av printprodukter.

Se Jottaclouds personvernerklæring her: https://www.jottacloud.com/nb/privacy.html

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf Sødahl, fotografsodahl@hotmail.com.

Privacy Policy